Refik ARAS - Fenerbahçe / İstanbul

- 200 m²  Konut, Elektrik Sistemlerinin Projelendirilmesi ve Uygulamas