Projelendirme

Projelendirme

Alçak Gerilim, Orta Gerilim ve Yüksek Gerilim ile birlikte Aydınlatma çözümleri, Topraklama, Paratoner ve tüm otomasyon sistemleri, elektrik iç-dış tesisat projeleri tasarımı, çizimi, danışmanlık, uygulama ve taahhüdü konularında siz saygı değer müşterilere hizmet vermekten onur duymaktayız.
Projelerimizi, uygulama yapılacak yerin yapı cinsine, kullanım amacına ve geçerli standartlar, yasa ve yönetmeliklere göre, işverenin isteklerini de dikkate alarak hazırlarız. Proje tasarımlarında talep, keşif ve proje değerlendirilmesi, ürün komponent seçimi, hesaplama ve modelleme, teknik ve ekonomik değerlendirme, enerji yönetimi konularında en ince ayrıntıya dikkat edilerek projeler hazırlanır.

Projelendirme, toplam 5 safhadan oluşmaktadır.

1) Etüt-öneri raporu:

Projelendirilecek yapının veya tesisin işletme fonksiyonlarını sağlayacak sistemler seçilerek ayrıntılı bir şekilde anlatılır. Projelendirilecek sistemlerle ilgili alternatif çözümler, enerjinin nereden ne şekilde sağlanacağı belirtilerek yapılabilirlik ve ekonomiklik açısından etüt edilir.

2) Ön proje:

İşletme fonksiyonlarına uygun olan gerilim dağıtım sisteminin proje üzerinde gösterilmesi, panoların yerleşimi, tahmini güç ve aydınlatma hesapları ve örnek tekhat şemaları hazırlanır.

3) Kesin proje:

Elektrik tesislerinin ön projede belirlenen sistemlere uygun nitelikte nasıl yapılacağını detaylı olarak tarif eden açıklama, çizimler, teknik özellikler, hesaplar ve şartnameler ile tamamlayıcı dokümanlardan oluşur, Kesin projeler belirli bir markaya göre yapılmaz, en yaygın kullanılan sistemler göz önünde tutulur.

4) Uygulama Projesi:

(Yapım çizimleri ve hesapları) Tesisin yapımına başlanmadan önce, imalatçı firmaların seçilen cihazlarının tip ve ölçüleri kullanılarak hazırlanan projelerdir. Elektrik iç tesislerinde kullanılacak seçilmiş cihazların son yerleşimi ve kesin boyutlandırılması ancak bu hesaplar ve çizimlerle mümkün olur.

5) Son durum (yapıldı) projesi:

İmalat ve montajı tamamlanarak işletmeye alınma aşamasına gelmiş olan ve elektrik tesislerinin tamamlanmış durumunu gösteren projedr. Bu proje uygulama projesi (yapım çizimleri ve hesapları) esas alınarak hazırlanır. Projelendirilen tesislerle ilgili işletme ve bakım kitapçıkları bu projelerin ekidir.

keban_elektrik_projelendirme_1

keban_elektrik_projelendirme_2

Proje Yönetimi

Keban Elektrik olarak amacımız, elektrik taahhüt alanında projelerinizin en iyi şekilde yönetilmesini sağlamak, hedef, maliyet ve zaman kriterlerine uygun, eldeki kaynakların verimli şekilde programlandığı ve süreçlerin kontrol edildiği, İç Tesisat Yönetmeliğine uygun ve aynı zamanda gelecekteki muhtemel ihtiyaçlarınıza yönelik doğrıu projeksiyonu oluşturabilmektir. Proje yönetimi mimari proje çıktıktan sonra başlar. Mimari projenin incelenmesine müteakip elektrik-elektronik ihtiyaçlar belirlenirek, taslak proje hazırlanır. Taslak proje üzerinde görüşmeler yapıldıktan sonra aşağıdaki projeler hazırlanır;keban_elektrik_hakkimizda_1

keban_elektrik_projelendirme_3

keban_elektrik_projelendirme_4

• Temel topraklama ve paratoner tesisatı
• Topraklama ve potansiyel dengeleme sistemi tesisatı
• Yapı içi alçak gerilim dağıtım tesisatı
• Yapı içi jeneratör dağıtım tesisatı
• Yapı içi ( UPS ) kesintisiz güç kaynak tesisatı
• Busbar tesisatı (istenilmesi durumunda)
• Yapı içi aydınlatma tesisatı,
• Acil durum aydınlatma ve yönlendirme tesisatı
• Şebeke-jeneratör ve UPS priz tesisatları
• Mekanik sistemler ve pano besleme tesisatı
• Kablo taşıma sistemleri tesisatı
• Kuvvetli akım kolon şeması
• Yükleme cetvelleri, tekhat şemaları ve ilgili hesaplar
• Telefon ,data ,yapısal kablolama tesisatları
• TV-uydu sistemleri tesisatı
• Müzik-anons sistemleri tesisatı
• Yangın algılama ve ihbar tesisatı
• Kapalı devre televizyon (CCTV) izleme tesisatı
• Güvenlik sistemleri tesisatı
• Giriş kontrol sistemleri
• İhale dosyası,

teknik şartnameleri ve keşif özetleri İlgili projeler ve tasarımlar yapıldıktan sonra uygulaması en iyi şekilde yapılması gerekir. Bu noktada proje yöneticisine ihtiyaç duyulur. Hazırlanan proje ihtiyaçları karşılayacak şekilde uygulama detayları çözülür.

• Uygulama aşamasında kullanılacak malzemeler ve ürünler seçilmesi,
• Ürünlerin fiyat analizlerin yapılması,
• Ürün sipariş ve tedarik sürelerin tespiti,
• Uygulamaların her adımında kontrol edilmesi,
• Hak edişlerin kontrol edilmesi,
• Uygulama esnasında yapılan değişikliklerin projelerde güncellenmesi,
• Yapılan işin müşteri adına teslim alınması,
• As build proje yapılması,

Mimari yapıya uygun anahtar, priz seçimi projenin başında yapılmalıdır. Anahtar priz kasaları anahtar ve prizlerin markalarına göre değişiklik göstermektedir. Aydınlatma armatürleri seçerken aydınlatma hesaplarının yapılması, Aydınlatma armatürlerin seçimi; IP durumu, enerji tasarruf şekli, yangın yönetmeliğine uygun armatürlerin olmasına dikkat edilmelidir, Işık şekli ve kalitesi mimari yapıyı gösterme açısından çok önemlidir. Çok yönlü bir olgu olan ışığın, insan psikolojisi ve fizyonomisi üzerinde etkili olduğu bilinmektedir. Bu anlamıyla ışık, gündelik yaşamın yanı sıra çalışma yaşamında da önemli bir rol oynamaktadır. Yapılan araştırmalar ışık şiddetinin arttırılmasına paralel olarak üretimin % 8~27 oranında yükseldiğini ortaya koymaktadır. Kötü aydınlatma ise sıkıntılı bir çalışma ortamı yaratmakta; göz sinirlerini yıpratmakta, zayıflatmakta ve geçici ya da daimi körlüklere neden olabilmektedir.

Ruhsatlandırma

İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatı işlemlerinizi en kısa zamanda tamamlamak için gerekli proje, müşavirlik ve danışmanlık hizmetlerini tarafımızca en etkin ve hızlı şekilde verilmektedir.
10 Ağustos 2005 tarihli ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 6.maddesinde “Yetkili idarelerden usulüne uygun olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan işyeri açılamaz ve çalıştırılamaz. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan açılan işyerleri yetkili idareler tarafından kapatılır.” hükmü bulunmaktadır.
Söz konusu işyerinizle ilgili ruhsat müracaatında bulunmanız gerekmektedir. Aksi takdirde işyeriniz hakkında 5393 sayılı Belediye Kanunun 15 / b maddesi gereği yasal işlem yapılacağı Belediyelerin Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’ nden gelen yazı ile bildirilir.

BEDAŞ ve AYEDAŞ Projeleri

BEDAŞ ve AYEDAŞ ile ilgili her türlü elektrik tesisi işlemlerinde hizmetinizdeyiz.

• Talep
• Plan
• Proje
• Mühendislik hizmetleri
• Şantiye elektriği alma
• Elektrik güç arttırımı
• Elektrik gücü azaltma
• Elektrik sözleşme
keban_elektrik_projelendirme_5