İletişim sistemleri

Haberleşmede akılcı çözümler

Telekomünikasyonun rolü, bilgi teknolojilerinin gelişimi ile birlikte gün geçtikçe artıyor. Karel çözüm ortağımızla birlikte, sizlere haberleşmede akılcı çözümler ve çağdaş iletişim sistemlerini sunuyoruz.
Çeşitli kapasitelerde telefon santralları, bu santrallarla birlikte kullanılabilen özel telefon setleri, kablolu ve kablosuz telefon makineleri, faks cihazları, sesli yanıt sistemleri, bilgisayar arabirimleri, telsiz haberleşme arabirimleri, network ürünleri, ADSL ürünleri, VoIP Gateway ürünleri, ses-veri entegrasyon uygulamaları Keban Elektrik-Elektronik Mühendisliğin ürün yelpazesini oluşturmaktadır.
Telefon Santral alt yapı kablo tesisat uygulamalarında da hizmetinizdeyiz.
Karel Santral satışı, montajı, satış sonrası servis ve bakım hizmeti. Uzaktan programlama konularında hizmet vermekteyiz.
Sabit GSM terminalleri ( Fct Cihazı ) Satış ve montajı.
Şirketinizde Sabit GSM terminalleri taktırarak, GSM çıkışlarınızı daha uygun tarifelerden konuşmanızı sağlayabilirsiniz. Sahadaki personelleriniz şirketinize GSM operatörleri üzerinden şirket ile konuşarak, telefon görüşme maliyetlerinde önemli derece de tasarruf sağlayabilirsiniz.

keban_elektrik_iletisim_1

Cat5, Cat5E, Cat6 ve Fiber Optik Multimode Singlemode yapısal altyapı kablolama projelerinde, anahtar teslim sistem çözümlerini, marka sertifikasyonlu uzman enstalasyon ekiplerimizle sunuyoruz. Fiber optik sonlandırma, OTDR, Class D, Class E Data Testlerini, Proje öncesi ve sonrası mühendislik çalışmalarımızla birlikte, size en uygun, en efektif çözüm analizleri halinde size sunuyoruz.
Kablolama çalışmasının yapılacağı yere (Bina, Kampus vs ) ve mevcut şartlara ait tanıma ve tanımlama çalışmalarıdır. Aktif ve pasif olarak tanımlanacak kullanıcı uçları, varsa binalar arası geçişler, oluşturulacak toplanma merkezlerinin belirlenmesi ile uçtan toplanma merkezlerine kadar yapısal kablolamanın temel parçaları olan “UTP ve Fiber Optik Kablo”ların en uygun şartlarla geçeceği güzergahların oluşturulması çalışmaları kapsamaktadır.

Keşif ve inceleme

• Toplam aktif ve pasif kullanıcı sayıları ve yerleri belirlenir.
• Kullanıcıların binaya/odalara/kampusa ait dağılma şekilleri belirlenir.
• Kullanıcılar için önerilecek prizlerin (Outlet) yerleri ve tipleri belirlenir.
• Kullanıcı ve kabinetlerde önerilecek aktarma kablolarının (Patch Cords) uzunlukları belirlenir.
• Binanın/kampüsün büyüklüğüne ya da kullanıcıların buralardaki yoğunluğuna bağlı olarak kaç Ara Toplanma Merkezi’nin oluşturulacağı tesbit edilir.
• Ana Toplanma Merkezi’nin yeri, uçlardan Ara Toplanma Merkez’lerine yapılacak yatay ve Ara Toplanma Merkezleri’nden Ana Toplanma Merkezi’ne yapılacak dikey kablolama ile sağlanır.
Keşif çalışmasından sonra aktif ve pasif uç sayıları, kablolar için geçiş güzergah mesafeleri belirlenerek tasarım aşamasına geçilebilir.

keban_elektrik_iletisim_2


keban_elektrik_iletisim_3

keban_elektrik_iletisim_4

Category 5e utp 4x2x24 awg data kablosu

Bu kablolar bilgi iletişim sistemlerinde 100 Mbit hıza kadar analog ve dijital sinyal iletiminde kullanılır.

Category 6 utp 4x2x24 awg data kablosu

Bu kablolar bilgi iletişim sistemlerinde 300 Mbit hıza kadar analog ve dijital sinyal iletiminde kullanılır.

Standartlar

Kullanılacak UTP Kablo, sonlandırma ve aktarma işlemlerinde kullanılan bütün bileşenler (patch panel, data prizi, patch ve drop kablolar) EIA/TIA-568B (BeşYüzAltmışSekiz), 4 (Dört) çift iletkenli ve aksi belirtilmediği sürece CAT5E veya tercihen CAT6 standardında olacaktır.

Patch Panel Sayısı

Toplam uç sayısına bağlı olarak 12, 24 veya 48 portlu Cat5e ya da Cat6 tipte UTP/STP Patch Paneller kullanılmalıdır. Patch Panellerin kurulacağı kabinet yüksekliği ve aktif cihazlara ulaşma mesafesine bağlı olarak aktarma kablolarının boyları ortalama 0.5 mt ile 1 mt arasında olması idealdir.

Kablo tipi ve Metrajı

Yapılan keşfe göre Cat5e ya da Cat6 standardında UTP/STP kablolar kullanılmalıdır.

Kablo Testleri

• Gerekli görüldüğü takdirde, yapılacak tüm kablolamanın (data prizi ve patch panel dahil) CAT5E standardına uygunluk testi yapılır.
• UTP Prizler ve aktarma kabloları: Kullanıcıya gelecek uca göre sonlandırmanın nasıl yapılacağına bağlı olarak sıva üstü, sıva altı ya da masa tipi priz (outlet)’lerin tekli, ikili ya da dörtlü olarak belirlenmelidir. Tüm UTP prizler CAT-5E standardında olacaktır. Priz üzerlerinde etiketleme için yeterli alan bulunmalıdır.
• Burada kullanılacak aktarma kablolarının (Patch Cords) metrajının belirlenmesi gereklidir (Genellikle 3mt,5mt olarak seçim yapılmalı, outlet’ten Patch Panele kadar olan mesafenin 90mt’yi aşmamasına dikkat edilmelidir).

Kablo Toplanma Merkezleri

Kabloların toplanacağı merkezlerin seçiminde dikkat edilmesi gerekenler aşağıdaki gibidir:
• Yer seçimi için binanın krokilerinden yararlanılmalıdır.
• Seçilecek yer mümkün olduğunca kablo çekilecek yerlerin merkezinde – kablo çekilecek yerlere maksimum 100 m uzaklıkta olmalıdır.
• Her katta ara toplama merkezi oluşturulmalı ve bu ara merkezler binanın ana merkezinde toplanmalıdır.
• Bu merkezlerin yakınından su ve ısıtma tesisatı geçmediğinden emin olunmalıdır.
• Ayrı bir oda tahsisinin mümkün olmadığı durumlarda kabinetler yerden mümkün olduğunca uzak, tavana yakın bir şekilde konumlandırılır.
• Kablolar toplanma merkezlerinde ve kabinetlerde en az bir (1) metre pay kalacak şekilde sonlandırılır.

keban_elektrik_iletisim_5

keban_elektrik_iletisim_6

Kabinet

• Kablolama dağıtımı bir merkezden, dağıtık yıldız topolojisi ile yapılacaktır Kilitli kabin kullanılır.
• Kabin içine, kullanıcı sayısının en az % 30 (YüzdeOtuz) fazlası kadar aktarma kablosu yedek olarak konulur. Aktarma kablolarının uzunlukları, ürün garantisini değiştirmeyecek şekilde, 0.5-1.5 m kullanılır.
• Kabinetde pasif ağ donanımı, çekilecek uç sayısından % 30 (Yüzde Otuz) fazlası kadar genişlemeye yönelik olarak tesis edilir.
• Kabinet, içerisinde yer alacak aktif ağ donanımının elektrik beslenmesini sağlamak için sigortalı ve topraklı, tüm cihazlar beslendikten sonra en az 2 adet boş priz bırakılır.
• Herhangi bir müdahaleye olanak sağlayacak dört bir yandan erişime uygun şekilde kapaklı yapıda olacak olan kabinet, ayrıca kablo güvenliğini sağlayacak fiziksel açıklığa da sahip olarak konuşlandırılır.
• Kabinetler hava akımını sağlayacak yapıdadır. Patch Paneller, Aktif Cihazlar, kablo organizer’lar ve bazen sunucuların (server) da konulduğu kabinetlerin U olarak yükseklikleri ile genişlik ve derinliklerinin uygun seçilmesi gerekmektedir. Kabinet içine en yaygın konulacak ürünler ve ortalama U değerleri aşağıdaki gibidir:
24 port Patch Panel : 2U
24 port 10/100 Switch: 2U
Kablo Organizer: 1U
Server 4U (Monitör Hariç)
Ayrıca Kabinet içinde gelişmelere açık olacak biçimde yüzde 20 oranında bir alanda boş bırakılır.

Kablo Kanalları

• Bina içinde yapılacak uygulamalarda kabloların hem korunması hem de estetik olarak görünüşün sağlanması için uygun boyutlarda kablo kanalları ve köşe dönme ekipmanları kullanılır (25x75mm,40x100mm gibi).
• Kablo kanalı seçiminde; kanal kapaklarının kolay açılır/kapanır olması, esneklik, duvarlar ile yerleşim ve renk olarak uyumluluk göstermesi için dekoratif PVC kablo kanalları seçilmelidir. Seçilen kanalllar TSE standartları ile uyumlu olarak seçilir.
• Katlar arası kablo geçişleri ve kat içinde yer alacak kablo dağıtımı, içerisinden yapılacaktır. Katlar arası ve kat içi dağıtımı gerçekleştirecek kablo kanalları ilerideki eklemeler dikkate alınarak, % 20 (YüzdeYirmi) daha fazla kabloyu içerebilecek şekilde monte edilir.
• Kablo kanalı döşenmesi sırasında kat arası ve kat içindeki geçişlerdeki tüm delme işleri dikkatlice yapılarak kabloların katlar arsı aktarımı sağlanır.
• Kablo kanalları, tüm UTP veya fiber kabloların geçtikleri yerlerde tam kapalı ve kapaklı, ortam koşullarına ve taşınacak kablonun tipine uygun olarak seçilir. Köşe dönüşleri, dirsekler, ayrılma bölgeleri bu amaçlarla üretilmiş olan kanal aksesuarları ile yapılır Kanallar, kablolara yapılacak her türlü müdahaleye imkan verecek şekilde yerleştirilerek, birleşim yerlerinde kablolara zarar verebilecek çapaklar bulunmayacak şekilde kesilir. Kanal birleşim yerlerinde esneme ve açıklık bulunmamasına özen gösterilir.

keban_elektrik_iletisim_7

Fiber Optik (F/O) Kablo tipi, Metrajı ve Sonlandırılması

Keşfe göre, kullanılacak F/O’nun yedekleri de dahil olmak üzere kaç damarlı olacağı, mesafelere bağlı olarak Single Mode (SM) yada MultiMode (MM) kablo seçimi, kablo tipinin indoor/outdoor olarak belirlenmesi, sonlandırma konnektör tipinin ST yada SC (ya da standart olmayan MTRJ, LC etc) olarak belirlenmesi, F/O kabloların kabinet içinde yada duvar tipi sonlardırma kutularında oluşturulur.

Kullanılacak ilave malzemelerin belirlenmesi

Özellikle UTP kabloların döşenmesi sırasında kablo kanalı ile geçilemeyecek güzergahlarda duvar içi plastik boru, çelik tava/boru, elektrik etkilerine ve zorlanmaya karşı korumayı sağlamak için çelik spiral/boru kullanılır. Benzer ürünler özellikle zorlanmalardan korumayı sağlamak için F/O kablolar için de kullanılır.

Dikkat edilmesi gerekenler

• Çekilen kablolar her iki ucundan da kolay izlenebilir bir şekilde numaralandırılacaktır. Her veri prizinde ve patch panel üzerinde etiketleme yapılacaktır.
• Kullanıcı oturma mekanlarında (aksi belirtilmediği sürece) en az iki RJ-45 (KırkBeş) jack bulunan ve CAT5E standardında prizler kullanılacaktır. Bu prizlerden kullanıcı bilgisayarlarına en az 3 (Üç) metre uzunluğunda aktarma (patch) kablolarıyla bağlantı yapılacaktır.
• Kurulumu gerçekleştirilecek UTP kablonun uzunluğu hiçbir yerde 90 (Doksan) metreden fazla olmamalıdır.
• Konnektörler, kablo uçlarına fiziksel zayıflık ve kablo sıyrılmasına neden olmayacak şekilde düzgün olarak takılacaktır.
• Kablo sonlandırmasına dikkat edilecek ve mekanik sağlamlığı sağlanacaktır. Priz sonlandırmaları ve patch panel sonlandırmalarında bu hususa dikkat edilmelidir.
• Kabloların zorlama, bükülme gibi nedenlere maruz kalmadan standartlara uygun şekilde çekilmesinin sağlaması çok önemlidir.
• Gerekli olduğu şartlarda UTP ve F/O kabloların koruyucu malzemeler içine alınır (Kablo kanalı, çelik spiral tava/boru/tava, plastik boru gibi)
• Kullanıcı ve Patch Panel taraflarında özellikle standartlara uygun RJ45 ve F/O konnektör sonlandırmalarının en az veri kaybını sağlayacak şekilde uzman ekibimizce yapılır.
• Kullanılacak olan Cat-5e, RJ45 jack’ler uluslararası standartlara uygun olarak ,jack’lerin üzerinde 568 A ve 568 B standartlarına ait renk kodları bulunması önemlidir.
• Aksi belirtilmediği sürece utp prizlerdeki RJ45 jack’ler üzerinde bulunan 568 B standardına göre punch tool’lar ile çakılır.