Enerji yönetimi

Enerji yönetimi

18 Nisan 2007 tarihli ve 5627 sayılı “Enerji Verimliliği Kanunu” ve 25 Ekim 2008 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Yönelik Yönetmelik” uyarınca; (Yönetmelik 9. madde, 3. fıkra)
• Yıllık toplam enerji tüketimi 1.000 TEP ve üzeri olan endüstriyel işletmeler, çalışanları arasından enerji yöneticisi görevlendirmelidirler.
• Toplam inşaat alanı 20.000 m2 ve üzeri veya yıllık enerji tüketimi 500 TEP ve üzeri olan ticari ve hizmet binaları enerji yöneticisi görevlendirmeli veya hizmet almalıdır.
• Toplam inşaat alanı 10.000 m2 ve üzeri veya yıllık enerji tüketimi 250 TEP ve üzeri olan kamu binaları enerji yöneticisi görevlendirmeli veya hizmet almalıdır.
• Organize sanayi bölgeleri, OSB içinde bulunan ve yıllık enerji tüketimleri 1.000 TEP’in altında olan işletmelere hizmet vermek üzere, enerji yönetim birimi oluşturulmalıdır.

• Enerji Yönetimi, kısıtlama uygulamaksızın yani gerekli olan 3 ışıktan 1′ini söndürerek değil akıllı Mühendislik Çözümleri uygulayarak enerjinin en verimli şekilde kullanılmasıdır. Diğer bir açıdan tesislerde enerji yönetimi açıklanırsa ürün/hizmet/metrekare başına düşen enerji giderlerini enerjiyi verimli kullanarak azaltmaktır, aynı enerji ile daha çok üretim yapmaktır, karlılığın artmasıdır.
• Firmamız konusunda uzman kadrosu ile detay analizler yaparak tesislerde enerji tüketim durumlarını incelemekte, tasarruf projeleri sunmaktadır. Pek çok prestijli binalar ve seçkin üretim tesisleri referanslarımız arasındadır.
• Azalan enerji kaynakları, artan çevre kirliliği ile Enerji Yönetimi çok büyük ve gitgide artan önemi olan bir konu olmaktadır.

keban_elektrik_enerji_yonetimi_1

keban_elektrik_enerji_yonetimi_2

Enerji Etüdü

“Enerji Etüdü” tesis genelinde Enerjinin nerelerde ve nasıl kullanılmakta olduğunu, nerelerde tasarruf edilebileceğini gösteren bir araştırmadır. Bu araştırma sonucunda tesisinizin enerji tüketimi yönünden ne durumda olduğu değerlendirilir, Enerji Tasarruf Fırsatları belirlenir, yatırım maliyeti, geri ödeme süresini de içeren projeler genel hatlarıyla raporda sunulur.

Enerji Tasarruf Projelerinin Kriterleri

• Çözümler cihaz veya sistem bazında olacaktır.
• Önerilen çözümler, yatırım (devreye alma dahil) geri ödeme süresi en fazla üç yıl olacaktır. Bu süreyi aşan tasarruf imkanları için proje sunulmayacaktır.

Projeler

• Hiç maliyetsiz ( Bunlar işletmeye dönük tavsiyeler olabilir.)
• Ekipman maliyetsiz (tamamen software ve mühendislik çözümüyle uygulama)
• Düşük maliyetli (sensor kullanımıyla yapılabilinecek tasarruf imkanları v.b.)
• Orta ve Yüksek Maliyetli (verimsiz çalışan büyük teçhizatların verimlisiyle değiştirilmesi gibi) olabilecektir.

Karbondioksit Azaltım Çalışmaları

Sanayi, Konut, Endüstriyel Tesis, Atık Yönetimi ve Hizmet Sektöründe gerekli çalışmalar şirketimiz tarafından yapılmaktadır.
Enerji taraması bittikten sonra tasarruf projelerinin uygulanmasının ve sonuçlarının takibi süreci başlar. Merkez ofisimizden mühendislerimiz gerekli takipleri yapar. Gerekirse spesifik ölçü aletler kullanılarak tasarrufun teyitlenmesi sağlanır.