Busbar tesisleri

Busbar sistemi nedir

Busbar, elektrik enerjisinin dağıtım ve taşınması için tasarlanmış prefabrik ve modüler bir sistemdir. Genel yapısı metal bir gövde içerisinde, standartlara uygun olarak, alüminyum yada bakır iletkenlerin izolasyon malzemeleri ve ortamları ile birleşmesinden oluşur.
Her modern binanın önemli bir ihtiyacı, bina kullanıcısının değişen ihtiyaçlarını yansıtacak şekilde geliştirilebilen ve değiştirilebilen esnek bir elektrik dağıtım sistemidir. Geleneksel kabloya dayalı çözümlerde ise esneklik sınırlıdır ve değişimlerin maliyeti yüksektir. Şartname hazırlayıcılarının gittikçe artan bir oranla busbar kanal dağıtım sistemine dayalı elektrik tesisatlarını seçmesinin en önemli nedenlerinden biridir.
Canalis busbar kanal dağıtımı, bir süpermarket aydınlatma sisteminden, bir üretim tesisindeki ağır donanımı besleyen ring şebekeye kadar her türlü ticari ve endüstriyel uygulamaya uyacak şekilde 25A ila 4000A arası işletme değerlerinde çözümler sunar.

Canalis, proje hazırlayanlara, elektrik müteahhitlerine, ticari ve endüstriyel binaların son kullanıcılarına pek çok faydalar sağlar. İşte bu faydaların bazıları;
• Busbar tesisatın her noktasından elektrik gücüne erişilebilir.
• Kurulum süresinin daha az oluşu, Busbar tesisatlarını daha rekabetçi kılar.
• Daha hızlı montaj tesisatların daha kısa sürede tamamlanması anlamına gelir.
• Busbar tesisatlarında değişikliğe ve genişletmeye gitmek daha ucuza mal olur.
• Metal gövdeler, yangına karşı kablodan daha iyi direnç sağlar.

E-Line Busbar; modern işletmelerde gerek kuruluş, gerekse işletme sırasında ihtiyaç duyulan her türlü makina ve güç yerleşim değişikliğine, yeni makina ilavesine, çeşitli noktalarda enerji teminine, tesisin çalışan kısımlarını aksatmadan imkan sağlamaktadır. Saç gövde içersinde, izole baralar vasıtası ile dağıtılan enerjiyi, özel çıkış üniteleri ile istenilen noktalardan, güvenli olarak ve enerjiyi kesmeden almak mümkündür.
Bu esneklik sayesinde klasik sistemlerde problem olan tüm işlemler EAE Busbar Enerji Dağıtım Sistemleri ile kolayca çözülür.
Busbar sistemleri geliştirilmeden önce kullanılan klasik sistemlerde yüksek akımların taşınması (trafo-pano bağlantılarında, kolon hatlarında, fabrikaların iç enerji dağıtımında) çok kalın kesitli, birçok kablonun parelel bağlanması ile gerçekleştirilirdi.
Kablolu sistemlerde, kabloların taşınması, kablo raflarına yada şaft boşluklarına yerleştirilmesi, pano, şalter yada buatların bağlanması, yeni ihtiyaçlara göre şekillendirilmesi çok büyük zorluklar doğurduğundan alternatif olarak modüler sistemler geliştirilmiştir. Yüksek maliyetli, esnek olmayan ve istenilen yerden akım alınamayan kablolu sistemlerin yerini modüler Busbar Enerji Dağıtım Sistemleri almıştır.
Standart ve modüler elemanlardan oluşan prefabrik E-Line Busbar sistemleri; elektrik iletim ve dağıtımına mükemmel çözümler getiren mühendislik ürünleridir.
Uluslararası test belgeli E-Line Busbarlar, istenildiği anda genişleyebilme, değiştirilebilme, taşınabilme, veya tekrar kullanılabilme özelliklerine sahiptir. Ayrıca busbar güzergahı boyunca istenilen noktalardan çıkış kutuları ile enerji almak, son derece kolay, ekonomik ve emniyetlidir.

keban_elektrik_enerji_busbar_2

keban_elektrik_enerji_busbar_1

keban_elektrik_enerji_busbar_5keban_elektrik_enerji_busbar_3

keban_elektrik_enerji_busbar_4

Standart modüler yapı ve esneklik

E-Line KB’nin modüler yapısı, kullanım yerinin mimarisine kolayca uyum sağlar. Geren her türlü eleman ve aksesuarlar standart olarak mevcuttur. Ayrıca gövdeleri, taşıdıkları akımlara göre kablo veya benzeri hiçbir yöntemle kıyaslanmayacak kadar az yer kaplar. Kullanıldığı alanlara modern ve estetik görünüm kazandırır.

Montaj kolaylığı ve emniyeti sağlayan tek civata konstrüksiyonu

E-Line KB busbarların ek noktalarında tek civata konstrüksiyonu kullanır. Civatanın her iki ucundaki belvil rondelalar, her türlü ısıl şartta kontak basıncını sabitlediği gibi, civatanın gevşemesinide engeller.
Tek civata sistemi, E-Line KB busbar montajının son derece hızlı yapılmasını sağlar.

Yüksek kısadevre dayanımı

Kompakt yapıda mesnet yapıları bulunmadığı için moment kolları oluşmaz. Bu özelliği sayesinde E-Line KB’lerin kısadevre dayanımları son derece yüksektir.

Isı transfer kolaylığı

Kompakt yapısında hava aralığı olmadığı için iletkenlerde oluşan ısı, soğutucu gibi çalışan gövde sacı vasıtası ile ortama kolayca transfer edilir.

Minimum gerilim düşümü

E-Line KB’de iletkenlerin eksenleri birbirne çok yakın olduğu için endüktif reaktans çok düşüktür (Şekil-4). Aynı kesitlerde iletkenlere sahip kompakt busbar ile hava aralıklı baranın hat sonu gerilim düşümlerinin kıyaslanması, konunun önemini göstermektedir.

Yangın bariyeri gerektirmez

E-Line KB’lerde gövde içinde hava bulunmadığı için baca etkisi problemi yoktur. Bu nedenle busbarın içinde yangın bariyeri kullanılmaz. Busbar sistemi dışarıdan bir yangına maruz kaldığında sistem yanmaz ve alevi yürütmez. Sistem Halojen Free’dir. Zehirli gaz çıkarmaz.

E-Line KB Kanal Enerji Dağıtım Sistemleri 800A~5000A kullanım Alanları

Büyük Sanayi Tesisleri / Gökdelenler / Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü / Otomotiv Sektörü / Tersaneler / Oteller / Alışveriş Merkezleri / Benzeri Tesislerde, Enerji iletimi ve dağıtımında / Trafo Ana pano arası ve panolar arası bağlantılarda / Ana kolon ve dağıtım busbarı olarak yatay ve dikey beslemelerde kullanılır.