0 yorumlar

Voltaj ile akım arasında, idealde faz farkı olmaz. İndüktif ya da kapasitif yüklerin oluşturduğu etki neticesinde, akım sinyalinin, voltaj sinyaline göre maksimum ±90 derecelik fazı kayar. İndüktif ve kapasitif etki neticesinde oluşan voltaj ve akım sinyali arasındaki faz kaymasını düzelterek, ideale yakın (0 derecede) sabit tutmaya yarayan işleme KOMPANZASYON denir.  Devamı

0 yorumlar

Az ya da çok, her işte enerji kullanılır. Deneyimler, enerji giderlerinin, geri ödemesi kısa olan basit önlemlerin alınmasıyla, en azından %10 ve sık sık %20’den daha fazla azaltılabileceğini göstermektedir. Bununla birlikte, aşağıda belirtilen yedi önemli enerji tasarrufu teknolojisi ile önemli tasarruflar yapmak mümkündür:
Yakma sisteminin rasyonelleştirilmesi
Isıtma-soğutma ve ısı transferinin rasyonelleştirilmesi
Isı iletimi ve ışınımı nedeniyle olan ısı kaybının önlenmesi
Atık enerjiden ısı geri kazanımı
Isıdan güç dönüşümünün rasyonelleştirilmesi
Direnç kayıpları nedeniyle olan elektrik kaybının önlenmesi
Elektrikten ısı ve güç dönüşümünün rasyonelleştirilmesi

Gelecekte enerjiye olan talep hiç şüphe yok ki, şu anki durumdan çok daha fazla olacaktır. Üretilirken çevreyi diğer etkenlere göre daha fazla kirlettiği uluslararası protokollerce de kabul edilmiş olan enerjiyi verimli ve tasarruflu kullanmak, kendi sağlımız ile birlikte, gelecek nesillere bırakılan daha temiz bir dünya için atılan önemli bir adımdır.